05. 10. 2017

Reklamovať zakúpený tovar môžete osobne v našich kamenných predajniach v Prahe a v Českom Těšíne, alebo zaslaním na adresu:

Moriko,s. r. o., Lužická 24, 120 00 Praha 2, ČR

S reklamovaným tovarom pošlite kópiu predajného dokladu a vyplnený reklamačný list.

Vaša reklamácia bude vybavená v lehote do 30 dní.

Viac o záručných a reklamačných podmienkach sa dozviete v našich obchodných podmienkach.