Reklamovať zakúpený tovar môžete osobne v našich kamenných predajniach v Prahe a v Českom Těšíne, alebo zaslaním na adresu:

Moriko,s. r. o., Štefánikova 36, 737 01 Český Těšín, ČR

S reklamovaným tovarom pošlite kópiu predajného dokladu a vyplnený reklamačný list.

Vaša reklamácia bude vybavená v lehote do 30 dní.

Viac o záručných a reklamačných podmienkach sa dozviete v našich obchodných podmienkach.