Máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru.

Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môžete využiť formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý môžete zaslať na adresu:

Moriko, s. r. o., Štefánikova 36, 737 01 Český Těšín, ČR alebo emailom na: info@behshop.sk.

Tovar nám musíte vrátiť do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy.

Najjednoduchší spôsob je zaslať vyplnený formulár spolu s vráteným tovarom na uvedenú adresu.

V prípade odstúpenia od zmluvy vám vrátime prijaté peňažné prostriedky do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, a to prevodom na bankový účet. Ak odstúpite od kúpnej zmluvy, nie sme povinní vám vrátiť prijaté peňažné prostriedky skôr, ako nám vrátite tovar.

Tovar by ste mali vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý a pokiaľ možno v originálnom obale, v stave a hodnote, v akom ste ho prevzali. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný alebo poškodený, sme oprávnení vrátenú kúpnu cenu znížiť o zodpovedajúcu sumu.

Ak odstúpite od kúpnej zmluvy, nesiete náklady spojené s vrátením tovaru, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

Viac o odstúpení od kúpnej zmluvy sa dozviete v obchodných podmienkach.