Ako zistíme, akým druhom pronácie „trpíme“?

Najlepším riešením je navštíviť odborné lekárske pracovisko a nechať si urobiť tenzometrické a kineziologické vyšetrenie alebo zájsť do špecializovaného obchodu s bežeckými potrebami, kde majú fundovaných odborníkov. Ale koľko takých miest u nás existuje? Minimum. Preto si väčšinou musíme vystačiť sami.

Pomerne spoľahlivým spôsobom, ktorým možno určiť, či pronujeme málo, dostatočne alebo nadmerne, je zistiť, aký máme typ chodidla. V podstate existujú tri typy chodidiel líšiace sa iba výškou klenby. Na ich určenie nám poslúži tzv. mokrý test.

Namočte si chodidlo jednej nohy vo vode a potom šliapnite na hárok najlepšie baliaceho papiera, ktorý ste si položili na zem tak, aby mokré chodidlo zanechalo na papieri zreteľný odtlačok.


Chodidlo s normálnou klenbou
Ak vidíte zhruba polovicu svojho chodidla, máte najrozšírenejší typ chodidla a normálnu pronáciu.

Chodidlo s nízkou klenbou (plochá noha)

Ak vidíte skoro celý odtlačok chodidla, máte chodidlá s nízkou klenbou alebo tzv. ploché nohy a pravdepodobne budete trpieť nadmernou pronáciou.


Chodidlo s vysokou klenbou

Ak odtlačok zobrazuje len prednú časť chodidla oddelene od zadnej časti (tie môžu byť spojené na vonkajšom okraji tenkou čiarou), potom majú vaše chodidlá vysokú klenbu, čo je zriedkavejší prípad, a budú sa pravdepodobne vyznačovať nedostatočnou pronáciou (supináciou).


Ďalším spôsobom, ktorý nám umožní určiť mieru pronácie, je kontrola dlhší čas používaných, najlepšie už vyradených, bežeckých topánok. Budeme hľadať, v ktorej časti päty sú podrážky topánok najviac obnosené. Ak je to na vonkajšej strane, potom máme pravdepodobne nedostatočnú pronáciu. Ak je obnosenie najvýraznejšie na vnútornej strane, potom budeme asi pronovať nadmerne. V prípade, že je podrážka najviac zničená v strede päty, zrejme pronujeme normálne.

Ako posledný a najjednoduchší test si môžeme vyskúšať pohľad do zrkadla na svoje nohy v stoji spojnom. Ak máme nohy do O, svedčí to o nedostatočnej pronácii. Keď sú do X, zrejme budeme pronovať nadmerne. Iba v prípade, že naše nohy netrpia žiadnou tvarovou „deformáciou“, bude naša pronácia normálna.